Strungar Universal

Strungar Universal

Cerințe post strungar universal

Abilități și aptitudini necesare:
• Abilități de comunicare și utilizare a documentelor scrise în limbaj de specialitate;
• Cunoștințe de bază în știința materialelor și tehnologie;
• Abilități în aplicarea normelor de calitate, întreținerea utilajelor și echipamentelor de lucru din dotare, normelor legale de siguranță, igienă, securitate și sănătate în muncă și PSI;
• Apt fizic și medical.

Cunoștințe și calificări necesare:
• Studii medii sau școala profesională Prelucrător prin așchiere;
• Cunoștințe de desen tehnic;
• Cunoașterea dispozitivelor de măsurare, toleranțe, abateri de formă și poziție şi a uneltelor manuale utilizate în prelucrări mecanice și confecții metalice.

Constituie avantaj:
• Experiență în operarea strungurilor clasice:

Beneficii:
• Un loc de muncă într-o companie de viitor, care prețuiește și practică dialogul, calitatea muncii și munca în echipă;
• Training-uri: incursiune pe fluxul de producție și training intern în departament;
• Posibilitatea de urmare a unor forme de pregătire asigurate de furnizori externi de formare profesională;
• Salariu fix, completat de tichete de masă;
• Posibilitatea de dezvoltare a unei cariere într-un mediu dinamic care îmbină creativitatea și profesionalismul.